Центар за превођење

ИСТОРИЈАТ ЦЕНТРА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ


Центар за превођење почео је са радом 13. априла 2023. године када је одржана конститутивна седница Већа Центра за превођење. Центар за превођење је организациона јединица Филозофског факултета у Нишу преко кога се реализује студијски програм мастер академских студија превођења (МАС превођења). Програм МАС превођења је заједнички програм Департмана за англистику, Департмана за немачки језик и књижевност, Департмана за руски језик и књижевност, Департмана за Француски језик и књижевност и Центра за стране језике.

НАСТАВНО ОСОБЉЕ


У тренутку оснивања Центра за превођење, наставно особље Центра чини петоро наставника у звању редовни професор, седморо у звању ванредни професор, десеторо у звању доцент, двоје у звању лектор и двоје у звању асистент. Осим наставника Департмана за англистику, Департмана за немачки језик и књижевност, Департмана за руски језик и књижевност, Департмана за Француски језик и књижевност и Центра за стране језике, наставу на појединим предметима МАС превођења изводе и наставници са Департмана за србистику.

Списак наставника 

АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА


Осим наставе на студијском програму МАС превођења, Центар за превођење је и основна база за организовање и извођење обавезне стручне праксе за студенте МАС превођења која је предвиђена курикулумом тог студијског програма. 

Центар за превођење такође пружа услуге превођења и лекторисања како запосленима и студентима на Филозофском факултету у Нишу, тако и трећим лицима (наставницима и студентима других факултета Универзитета у Нишу, грађанима, компанијама, државним службама и слично). Центар за превођење има базу стручних и квалификованих преводилаца и лектора за потребе Филозофског факултета у Нишу, али и осталих факултета Универзитета у Нишу, грађана, компанијама, државних органа и слично.

Стручна пракса

Курикулум МАС превођења

Преводиоци и лектори Центра за превођење